Pomáháme potřebným


před 8 lety

Sociální automobil pro handicapované děti a dospělé

Již druhým rokem sponzorujeme sociální projekt - sociální automobil pro handicapované děti a dospělé.

 

Benefiční koncert vokálního souboru Gentlemen Singers.

Naše společnost pomocí sponzorského daru napomohla uskutečnění májového benefičního koncertu vokálního souboru Gentlemen Singers, který se konal v úterý, 17. 5. 2016 v Kostele Sv. Jiří v Dobré.

Výtěžek bude použit k rozvoji služeb poskytovaných neziskovou organizací Charita Frýdek-Místek, zejména služeb preventivního charakteru. Z koncertu bude podpořeno Poradenské centrum, Klub Nezbeda, Centrum Pramínek a Terénní služba Rebel.

Více se můžete dočíst na http://charitafm.cz/aktuality-clanky/co-se-deje-u-nas/majovy-koncert-gentlemen-singers-se-vydaril/