Nová legislativa pro výtahy


před 8 lety

Výtahy, které budou uvedeny na trh po 31. 8. 2017 budou muset splňovat požadavky nových norem EN 81-20 a EN 81-50.

 

Do té doby platí souběžně EN 81-1(2) + A3 i EN 81-20(50).

Rozsáhlé změny se týkají především zvýšení bezpečnosti pasažérů a servisních pracovníků. Pro cestující je normou zajištěna větší bezpečnost a komfort při jízdě vyžadováním osvětlení kabiny min. 100 lux, povinné použití světelné závory, která při zjištění překážky automaticky otevře dveře, větší pevnost stěn a dveří, zrcadla z bezpečnostního skla a materiály použité k vybavení kabiny budou muset splňovat přísnější kritéria z hlediska požární bezpečnosti.

Mezi nejvýznamnější opatření týkající se servisních pracovníků patří zvýšení minimální intenzity osvětlení šachty a ostatních prostor, ve kterém je strojní zařízení výtahu. Pro prostor 1m nad střechou kabinou a v prohlubni je stanoven limit 50 luxů. Prostory mimo prohlubeň a nad střechou kabiny musí být osvětleny minimálně 20 luxů. Pro údržbu a servisní prohlídky jsou definovány větší bezpečnostní prostory na střeše kabiny a v prohlubni. Pro snadnější a bezpečnější práci je prohlubeň vybavena revizní jízdou a mění se také požadavky na výši zábradlí na střeše kabiny a rozměry bezpečnostních kvádrů na střeše kabiny a v prohlubni.

Naše společnost se aktivně připravuje na implementaci uvedených změn. Jsme připraveni Vám zodpovědět veškeré otázky, týkající se aktuálně platné legislativy a legislativy platné od 1. 9. 2017. Pokud plánujete výstavbu nebo výměnu výtahu, a nejste si jisti, zda se nové požadavky budou vztahovat i na Vás, kontaktujte nás a my Vám rádi poradíme.